Loading...
Ulaşım Hızlanıyor
Yapılacak Metro Hattı İle Ulaşım Kolaylaşıyor
Loading...
Narlıdere Metrosu Temel Atma Töreni
Loading...
Narlıdere Metrosu

GÜZERGAH

METRO İSTASYONLARI

İstasyonlar

  • Balçova
  • Çağdaş
  • Dokuz Eylül Üni. Hastanesi
  • Güzel Sanatlar Fakültesi
  • Narlıdere
  • Şehitlik
  • Kaymakamlık

RAYLI SİSTEMDEKİ YERİ

İzmir Metro Projesi, İzmir ulaşım ana planı çerçevesinde işletilmekte olup, yüksek konforlu bir sistem olarak planlanmıştır. Bu sistemin omurgasını oluşturan 1. Aşama projesi Üçyol-Konak-Basmane-Halkapınar-Bornova Hastane hattı 11.2 km uzunluğunda 10 adet istayon ile 2000 yılından itibaren hizmet vermektedir.

İzmir Hafif Raylı Sistemi 2. Aşama projesi Bornova – Üçyol metro hattının devamı kapsamında Üçyol’dan Fahrettin Altay Meydanına kadar 5 adet istasyon ile 5.5 km daha uzatılmıştır.

İzmir Hafif Raylı Sistemi 3. Aşama projesi Ege Üniversitesi Hastanesi önündeki istasyondan Evka-3'e 2 adet istasyon ile yaklaşık 2.2 km. uzatılmış olup 30 Mart 2012 tarihinde hizmete açılmıştır.

Yapımları tamamlanıp hizmete açılan istasyonlarla birlikte İzmir Metrosunda toplam 17 adet istasyona ve 19 km.lik bir güzergaha ulaşılmıştır.

2021 yıl sonunda açılması planlanan 4. Aşama projesi F.Altay – Narlıdere Kaymakamlık hattının 7,2 km’lik yapılması ile 26 km'ye ulaşacak.

 

 

PROJE HAKKINDA

4.Aşama F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık  hattı, İzmir Raylı Sistem Hattı’nı Narlıdere’ye bağlayan yaklaşık 7,2 km uzunlukta çift hatlı ve üzerinde 7 adet yolcu istasyonu bulunan bir raylı toplu taşıma sistemidir.

İhale konusu iş, söz konusu Raylı Sistem Hattının tüm tünel inşaat işleri, 7 adet istasyonun inşaat işleri, ince işleri, giriş-çıkış yapıları, demiryolu işleri, elektrik temini ve dağıtımı, sinyalizasyon, telekomünikasyon, aydınlatma, yürüyen merdiven, yürüyen bant, asansör, havalandırma, sıhhi tesisat, drenaj işleri ile ilgili bütün sistem için ve sistemin parçaları için sistemin asgari bakım gerektirecek şekilde tasarım hizmetleri, tüm sistemlerin mevcut İzmir Raylı Sistem Hattı sistemlerine entegrasyonu ile yapım, temin, montaj, test etme ve işletmeye alma işleri ile sistemle ilgili 24 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması, 2 yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri ile özel alet ve teçhizatların temini, iş başında ve yurt dışında eğitim verilmesidir.

Bu kapsam içinde ana kalemler olarak, inşaat işleri, istasyon mimari ve ince işleri, güç temini ve cer gücü, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme, havalandırma ve klima, istasyon yardımcı tesisleri, yürüyen merdiven ve asansörler, demiryolu işleri bulunmaktadır.

BASINDA BİZ